Postępowanie sądowe

W procesie windykacji na etapie postępowania sądowego firma za pośrednictwem Kancelarii Prawnej reprezentuje klienta przed sądem w celu uzyskania nakazu zapłaty (postępowanie nakazowe lub upominawcze) bądź wyroku sądowego wraz z klauzulą wykonalności.

Wszystkie prowadzone przez nas czynności w zakresie usług windykacyjnych na etapie postępowania sądowego obejmują w szczególności:

  • sporządzenie kompletnej dokumentacji procesowej, w której skład wchodzi między innymi pozew
  • złożenie kompletu dokumentów do odpowiedniego sądu
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu zarówno zwykłym jak i odwoławczym
  • nadzorowanie przebiegu całego postępowania.

Wszystkie powyższe czynności nasza firma może prowadzić również niezależnie od wcześniejszych działań windykacyjnych prowadzonych przez inne firmy oraz podejmować kolejne działania windykacyjne poza sądem w celu odzyskania wierzytelności.

W przypadkach, kiedy wierzyciel nie osiągnie zamierzonego celu poprzez postępowanie sądowe firma „KM Consulting” może do skutku prowadzić zleconą usługę, której najczęstszym rezultatem jest ponowne wnioskowanie o przeprowadzenie egzekucji bez ponoszenia dodatkowych kosztów jednocześnie zwiększając szansę na ściągnięcie zadłużenia. Działanie takie pozwoli także uchronić roszczenie przed jego przedawnieniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o postępowaniu sądowym zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego.