Postępowanie polubowne

Postępowanie polubowne to oferta naszej firmy, w ramach której kontaktujemy się z dłużnikiem, skłaniając go do dobrowolnego spełnienia świadczenia, używając wszelkich zgodnych z prawem form nacisku.

Postępowanie to obejmuje również negocjacje sposobu i terminu spłaty, a także nadzór nad jej przebiegiem.

Zachęcając Państwa do skorzystania z usługi naszej firmy jaką jest postępowanie polubowne w celu odzyskania wierzytelności podejmujemy działania zmierzające do odzyskania tych należności w możliwie jak najszybszym czasie oraz staramy się zebrać jak najwięcej wiarygodnych informacji o dłużniku, które pomogą nam w przyszłości wykorzystać je w razie dalszych etapów postępowania.

Staramy się także ustalać co jest przyczyną powstawania długów Państwa kontrahentów, aby sprecyzować podejmowane czynności i odzyskać Państwa pieniądze w jak najszybszym czasie.

Przyjmujemy do obsługi także zlecenia, wobec których toczyły się już procesy windykacyjne realizowane przez inne firmy i zostały zakończone niepowodzeniem oraz podejmujemy się działań windykacyjnych wobec dłużników, od których nie udało się odzyskać wierzytelności w długim okresie czasu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o postępowaniu sądowym zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego.