Monitoring należności

Monitoring należności jest jednym z narzędzi windykacyjnych stosowanych przez firmy o zróżnicowanym profilu działalności, które mają trudności z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów.

Płynność finansowa (cash flow) w firmie jest nieodzownym czynnikiem mającym wpływ na egzystencję firmy.
W związku z tym, nawet niewielkie opóźnienia w płatnościach mogą skutkować na powstawaniu poważnych kongestii w rentowności przedsięwzięcia.

Prowadzenie monitoringu należności w firmie to także przekazywanie informacji naszemu klientowi na temat należności potencjalnie zagrożonych oraz uniknięcie zwiększenia zadłużenia przez niesolidnego kontrahenta.

Korzystanie z usługi monitoringu należności przejawia się także w dyscyplinowaniu płatników.

Do Państwa kontrahentów, którzy mimo przypomnienia o nie uregulowanych zaległościach nadal zalegają z płatnościami kierujemy indywidualne wezwania do zapłaty.

W takich sytuacjach oferujemy możliwość przejścia konkretnej sprawy do kolejnego etapu windykacji, jakim jest postępowanie polubowne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o postępowaniu sądowym zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego.