Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to kolejne narzędzie windykacyjne mające między innymi zapobiec powstawaniu zaległości z płatnościami przez Państwa klientów.

  • Jest ona widoczna na dokumentach (fakturach) i dyscyplinuje kontrahentów do regulowania należności w ustalonym terminie.
  • Informacja znajdująca się na pieczęci ostrzega o konsekwencjach nie wywiązania się z terminu płatności.

pieczec-prostokatna

pieczec-prewencyjna